Print het deelnameformulier en vul de vragen in, onderteken en scan of fotografeer het deelnameformulier.
Deelnameformulier en inhoudelijke uitwerking uiterlijk op vrijdag 1 november 2019 versturen naar martinoeinl@gmail.com

DEELNAMEFORMULIER CHALLENGE

Voornaam/namen:

Roepnaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

E-mail:

Mobiele nummer:

verklaart deel te nemen aan de challenge: Liszt video’s voor Concertgebouw en akkoord te gaan met de voorwaarden van de Challenge, zoals die op www.martinoei.nl/challenge en in dit deelnameformulier zijn opgesteld.

Als ik geselecteerd word zal ik beeldmateriaal ontwikkelen bij het onderstaande stuk van Liszt:

O Wilde Jagd (te winnen bedrag €1000,- )
O Soirées de Vienne Valse-Caprice Nr. 6 (te winnen bedrag €1000,- )
O
Sonate in B klein (te winnen bedrag €1500,- )
Maak een keuze uit één van de drie stukken.

Ik verklaar dat het beeldmateriaal door de pianist Martin Oei c.q. Stichting Eco Consult onbeperkt te gebruiken is zonder dat er extra vergoedingen over worden afgedragen aan mij. Ik verklaar dat, wanneer ik geselecteerd word, het beeldmateriaal uiterlijk op 3 februari 2020 klaar zal hebben en ter beschikking zal hebben gesteld.

Datum:

Plaats:

Handtekening:


Het beeldmateriaal moet opgeleverd worden als MP4 –bestand en heeft de breedte/hoogte-verhouding van 16 : 9 en een resolutie van 1920 x 1200 (WUXGA ).