Facebook verminkt video’s van musici

Klacht bij Autoriteit Consument en Markt

Tien musici hebben bij de Autoriteit Consument en Markt een klacht ingediend tegen Facebook. Ze verwijten Facebook muziekvideo’s van hen te verminken door het geluid ervan te dempen. ‘Gedeeltelijk gedempt vanwege auteursrechtenclaim‘ verschijnt er dan op het scherm. Facebook vraagt haar gebruikers om auteursrechten en intellectueel eigendom van anderen te respecteren. In de praktijk dempt Facebook echter stelselmatig opnamen van professionele musici die helemaal geen rechten schenden. Dit overkwam ook pianist Martin Oei, die in het voorjaar op tournee gaat met het programma ‘ A touch of Paris‘. In het Concertgebouw speelt hij op een authentieke Erard-vleugel uit de tijd van de componisten Debussy en Ravel. Oei plaatste een video op Facebook waarin hij achter een Erard-vleugel een gedeelte speelde van een prelude van Debussy. De opname stond nog maar net online of Facebook besloot het geluid van het fragment te dempen met als argument ‘het schenden van auteursrechten’. Oei diende gelijk een geschil in, want er was geen sprake van schendingen in welke vorm ook. De opname was van Oei zelf en Debussy overleed in 1918. Facebook accepteerde het geschil en draaide het geluid “gedeeltelijk terug” zoals het bedrijf het zelf formuleerde. Facebook draaide echter alleen het geluid van het eerste akkoord terug, de rest van de muziek bleef gedempt. Oei vroeg op Facebook of er meerdere musici waren die hiermee te maken hebben gehad en de reacties stroomden binnen. Hij diende mede namens Nicolas van Poucke, Joop Celis, Sebastiaan Oosthout, Wouter van Belle, Jacob Schenk, Robert Vrijland, Harry Koopman, Bernd Brackman en Rhonda Branneky een klacht in bij de Autoriteit Consument en Markt waarin hij de onredelijke gang van zaken aan de kaak stelde. ‘De werkwijze van Facebook is onrechtmatig en ik verzoek u Facebook te sommeren deze praktijken onmiddellijk te beëindigen. ‘ zo stelt Oei.

Auteursrecht

Bij muziekuitvoeringen is er sprake van auteursrecht van de componist (auteur) en van de uitvoerende. Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Na afloop van deze termijn komen de werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht. Dit betekent dat op alle muziek van alle componisten, die voor 1948 gestorven zijn geen auteursrecht berust. T.a.v. de rechten van de uitvoerder: de musici zijn zelf rechthebbende t.a.v. hun zelf gemaakte opnames en interpretatie van de componist.

Posted in

1 Comment

  1. Martin heeft groot gelijk en ik steun hem in dit auteursrechtelijk dispuut dat Fb simpelweg niet kan winnen en uiting is van hun grove AI gestuurde aanpak van materiaal dat zij op hun site vinden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.