Lespraktijk

Afspraken pianolessen Martin Oei
Martin heeft beperkt ruimte voor gemotiveerde leerlingen. Daarvoor gelden onderstaande afspraken. De afspraken gelden tussen de leerling(e) (of de wettelijke vertegenwoordiger daarvan bij minderjarigen) en stichting ECO Consult.

Locatie
Martin Oei geeft zijn pianolessen in een ruime groene omgeving op het adres Huntum 51B, Amsterdam Zuidoost. De leerlingen mogen op een Bösendorfer vleugel spelen; in overleg is het ook mogelijk op de andere instrumenten te spelen (fortepiano of een Erard-vleugel).

Kennismaking
Martin geeft les aan gemotiveerde volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. Een nieuwe leerling(e) kan een gratis proefles krijgen van een halfuur, als Martin voldoende ruimte in zijn agenda heeft voor een les. Tijdens de proefles kan de leerling(e) kennis maken met Martin en de wensen en verwachtingen bespreken. Aan bod komt de gewenste lesduur en hoe vaak de lessen zullen plaatsvinden. Met het ondertekenen van het Inschrijfformulier bevestigt de leerling(e) of wettelijk vertegenwoordiger daarvan het aantal uren en de afspraken.

Duur overeenkomst
In principe geldt de overeenkomst voor een jaar na ondertekening van het inschrijfformulier met (indien gewenst) automatische verlenging. Zowel docent als leerling kunnen de overeenkomst tussentijds schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van een maand door middel van een e-mail of een brief.

Lesperiode
Lessen vinden plaats op vaste lesmomenten gedurende de schoolperiodes zoals die voor de basisscholen in Amsterdam gelden. In overleg zijn ook lessen in de vakantie mogelijk.

Financiën
De leerling ontvangt digitale facturen met een betalingstermijn van 10 dagen. De hoogte van de factuur is gebaseerd op het aantal lessen en het overeengekomen tarief. Mocht een leerling meer of minder lessen krijgen dan vooraf voorzien, dan wordt dit aangepast.
Jaarlijks (per 1 juli) kan indexatie plaatsvinden van de tarieven, op basis van het CPB inflatiecijfer.

Afwezigheid en ziekte
Bij afwezigheid van de docent vervalt de les en krijgt de leerling de kans die les op een ander moment in te halen.
Bij ziekte of afwezigheid van de leerling, die uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les gemeld wordt, heeft de leerling recht op een vervangende les, daarvoor is maximaal 3 keren de mogelijkheid per jaar. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling, die korter dan 24 uur voorafgaand aan de les gemeld wordt, vervalt de les zonder dat de leerling recht heeft op een vervangende les.

Afmelden kan door te mailen naar: info@martinoei.nl, of te appen of bellen (0620215947).

Toestemming beeldmateriaal
Tijdens de lessen mogen beide partijen foto’s, geluids- en video-opnames maken van leerling en docent en mogen die eventueel voor promotionele en journalistieke doeleinden gebruiken zonder dat daar een vergoeding van de andere partij tegenover staat.

Lesmateriaal
Leerlingen zullen in overleg met de docent hun lesmateriaal aanschaffen en zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de voor de les benodigde materialen.

Aansprakelijkheid
Stichting ECO Consult is niet aansprakelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel, schade, diefstal of verlies opgelopen door, tijdens of na deelname aan de lessen, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld door de lesaanbieder.

[1] werkgever van Martin Oei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam (41058765).


Vragen of Opmerkingen? Aanmelden voor het volgen van lessen? Gaan naar de contact pagina!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.