Benefietconcert Werfklas

Pianist Martin Oei zal op zaterdag 29 juni om 15:00 uur een benefietconcert geven ter ondersteuning van de Werfklas in de Gelderlandfabriek (Culemborg).

Tijdens de middag zal een van de leraren het publiek welkom heten en als het lukt, zullen de vierde en vijfde klas wat gaan zingen voor het publiek. Verder zal Martin Oei e.e.a. vertellen en vooral de mensen laten genieten van prachtige muziek van Chopin, Liszt en Rachmaninov.

De Werfklas is een door antroposofie geïnspireerde kleinschalige onderwijsvernieuwende school voor leerlingen van 4 tot 18 jaar (PO en VO) in Culemborg. Martin heeft daar een groot deel van de basisschoolperiode meegemaakt waar hij met een goed gevoel op terugkijkt en hij draagt de Werfklas daarom ook een warm hart toe.

Deze school streeft ernaar om kinderen te laten opgroeien tot wilskrachtige volwassenen die straks praktisch en bewust handelend in het leven staan. De leerkrachten werken met kleine klassen waarbij veel ruimte is voor individuele aandacht en eigen initiatief.
Deze school krijgt geen subsidie vanuit de overheid omdat er dan sprake is van allerlei regels en wetten die de ontplooiing van kinderen, van het onderwijs niet ten goede komen. Dat betekent dat financiële ondersteuning van mensen die dit initiatief een warm hart toedragen zeer gewenst is en Martin wil daar graag een steentje aan bijdragen met dit concert, alle donaties zullen ten goede komen aan de Werfklas en daarmee tegelijkertijd aan de ontplooiing van vele kinderen.

We hopen u deze middag te kunnen ontvangen.
Mocht u dit optreden niet kunnen bijwonen maar draagt u de Werfklas wel een warm hart toe? U kunt deze school ondersteunen door een donatie (€20 p.p. zou welkom zijn!) over te maken naar het volgende banknummer: NL27 TRIO 0198 3198 35 o.v.v. ”donatie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.